BTW op bloemen

BTW op bloemen

Op bloemen kunnen twee belastingtarieven van toepassing zijn. Aangezien de berekening van de BTW op bloemen vrij ingewikkeld in elkaar steekt, kan het lastig zijn om te achterhalen welk BTW-tarief nu van toepassing is. In dit artikel lees je meer over BTW op bloemen, hoveniers en bloemstukken.

Belangrijk voor de BTW: bloemstuk of sierteeltproduct?

btw op bloemen tarief

De BTW over bloemstukken is doorgaans 21%. Er zijn echter wel wat uitzonderingen op deze regel: Bloemstukken van maximaal €7 die op een bloemenveiling worden verkocht, vallen onder het lage BTW-tarief van 9%. Een voorwaarde hiervoor is dat de bloemstukken onbewerkt worden doorverkocht.

In het geval dat een bloemist bloemstukken aanschaft op de bloemenveiling waar het lage BTW-tarief op van toepassing is, mogen deze bloemstukken wel weer door worden verkocht met toepassing van het lage BTW-tarief.

Dit is ongeacht de verkoopprijs die de bloemist uiteindelijk in rekening brengt voor de bloemstukken.

Voor sierteeltproducten geldt altijd het lage BTW-tarief van 9%. Onder sierteelt vallen bloembollen, losse bloemen, planten, boomkwekerij producten, bloem boeketten en gedroogde bloemen.

Forfaitaire regeling voor gemixte BTW-tarieven

Het kan natuurlijk ook voorkomen dat er bloemstukken worden verkocht die uit materialen van verschillende BTW tarieven bestaan. In dit geval kan gebruik worden gemaakt van de zogenaamde forfaitaire methode 2.

Deze methode houdt in dat de bloemstukken worden gesplitst naar de verschillende BTW-tarieven. De totale verkoopwaarde van de hoge tariefgroep wordt vervolgens vastgesteld. Hierna wordt het totaalbedrag toegerekend aan alle verkopen binnen deze hoge tariefgroep. Wat er hierna nog overblijft wordt vervolgens toegerekend aan verkopen in de lage tariefgroep. Overigens kan je hier de BTW berekenen inclusief en exclusief BTW..

BTW voor hoveniers

Over diensten zoals tuinonderhoudsklussen en plantenbakverzorging wordt 21% BTW berekend. Als een hovenier ook planten levert bij het onderhouden van een tuin, mag over de geleverde planten het lage tarief worden gehanteerd.