Wat is BTW?

Wat is BTW eigenlijk?

De afkorting BTW staat voor Belasting Toegevoegde Waarde. De BTW zit op alle producten en diensten en kent in Nederland drie verschillende BTW-tarieven:

  • Wat is BTW?0% belasting oftewel het belastingvrije tarief
  • 9% BTW. Hier vallen  veel diensten onder.  Onder andere kappers, diensten in de cultuur en recreatie, eten- en drinken in de horeca (geen alcohol) en  personenvervoer vallen onder dit 9% tarief. Op de website van de belastingdienst vind je een volledig overzicht van de diensten die onder dit 9% tarief vallen. Sinds 1 januari 2019 is het BTW-tarief van 6% omhoog gaan naar 9%. Het 6% tarief is hiermee komen te vervallen.
  • 21% BTW. Hieronder vallen bijna alle consumentenproducten en de overige diensten. Sinds 1 oktober 2012 is het 21% tarief in Nederland ingegaan,  voor die datum werd 19% gehanteerd.  Het 21%-btwtarief geldt voor alle goederen en diensten die niet vrijgesteld zijn, en die niet onder het  bovenstaande  9%  of 0% BTW-tarief vallen.

Europese richtlijnen voor BTW

Er gelden Europese voorschriften en richtlijnen om de BTW percentages vast te stellen. Zo  moet het minimale percentage boven de 15% liggen.

Ondernemers moeten aan de consumenten altijd de prijs inclusief BTW berekenen. Dit betekent dat bij  het bedrag dat klanten betalen de belasting er al bij in zit.