Wat is BTW?

Wat is BTW eigenlijk?

Tijdens het winkelen vraag je je misschien weleens af waarom je over alles wat je koopt BTW moet betalen. In dit artikel leggen we je uit wat de BTW precies inhoudt en waarom je die eigenlijk betaalt.

We beginnen met de afkorting, BTW wat staat voor Belasting Toegevoegde Waarde. Deze vorm van belasting betaal je over alle goederen en diensten die je afneemt. De BTW wordt ook wel de consumentenbelasting genoemd, omdat deze alleen door de consument moet worden betaald. Deze vorm van belasting valt onder de algemene verbruiksbelasting

Verschillende BTW tarieven

We betalen niet over alle producten dezelfde belasting. Er zijn drie verschillende tarieven in gebruik. Het standaard BTW-tarief is 21%. Dit tarief geldt voor de meeste producten en diensten die we kopen. Het lage BTW-tarief van 9% is van toepassing op producten en diensten die beschikbaar moeten blijven voor iedereen. Denk hierbij aan voedsel en boeken, maar ook aan bepaalde diensten, zoals reparaties aan kleding, of aan je fiets. Tot slot is er het 0%-tarief. Dit tarief geldt voor producten waar in het buitenland al BTW voor is betaald.

Samenvattend: De BTW zit op alle producten en diensten en kent in Nederland drie verschillende BTW-tarieven:

  • Wat is BTW?0% belasting oftewel het belastingvrije tarief
  • 9% BTW. Hier vallen  veel diensten onder.  Onder andere kappers, diensten in de cultuur en recreatie, eten- en drinken in de horeca (geen alcohol) en  personenvervoer vallen onder dit 9% tarief. Op de website van de belastingdienst vind je een volledig overzicht van de diensten die onder dit 9% tarief vallen. Sinds 1 januari 2019 is het BTW-tarief van 6% omhoog gaan naar 9%. Het 6% tarief is hiermee komen te vervallen.
  • 21% BTW. Hieronder vallen bijna alle consumentenproducten en de overige diensten. Sinds 1 oktober 2012 is het 21% tarief in Nederland ingegaan,  voor die datum werd 19% gehanteerd.  Het 21%-btwtarief geldt voor alle goederen en diensten die niet vrijgesteld zijn, en die niet onder het  bovenstaande  9%  of 0% BTW-tarief vallen.

In Nederland is het verplicht voor producenten om de BTW vooraf in de prijs te verwerken. Wij zijn het dus niet gewend om zelf de BTW te berekenen.

In het buitenland kan het voorkomen dat je bij de kassa opeens een hoger bedrag moet betalen dan het prijskaartje. Dit komt doordat veel landen de BTW pas bij de kassa in rekening brengen.

Europese richtlijnen voor BTW

Er gelden Europese voorschriften en richtlijnen om de BTW percentages vast te stellen. Zo  moet het minimale percentage boven de 15% liggen.

Ondernemers moeten aan de consumenten altijd de prijs inclusief BTW berekenen. Dit betekent dat bij  het bedrag dat klanten betalen de belasting er al bij in zit.

Waarom we BTW moeten betalen

De belasting die wij als consumenten betalen over producten en diensten, wordt door de producent afgedragen als omzetbelasting aan de overheid. Met dit geld zorgt de overheid ervoor dat extra kosten in geval crisis worden opgevangen.