BTW op boeken

Zit er BTW op boeken?

Welk BTW tarief zit er op boeken? Misschien heb je weleens gehoord dat boeken onder het lage belastingtarief vallen. Het hangt echter van de inhoud van het boek af of het onder het lage, of het hoge BTW-tarief valt. Maar wat houdt het lage BTW-tarief eigenlijk in?

Het lage BTW-tarief is in het leven geroepen voor producten die voor iedereen toegankelijk zouden moeten zijn. Boeken behoren hier ook toe. Op Prinsjesdag 2018 werd aangekondigd dat het lage belastingtarief van 6% voortaan 9% zou worden. Deze wijziging was van toepassing op alle producten waar het lage tarief voor gold, dus ook voor boeken.

btw op boeken unsplash

Op welke boeken geldt het lage BTW tarief?

De voorwaarde waar drukwerk aan moet voldoen om onder het lage BTW-tarief te vallen is dat het algemeen herkenbaar moet zijn als boek. Of een drukwerk als boek herkend wordt, hangt af van een aantal factoren, waaronder de omvang en inhoud van het boek en hoe de inhoud is gebundeld tot een geheel.

Een voor de hand liggend voorbeeld van een boek is een roman, of een biografie. Het is bij zulke boeken zonneklaar dat de inhoud verbonden is tot een geheel. Voorbeelden van drukwerk waarbij het misschien wat minder duidelijk is of het een boek betreft:

 • Een door een professionele fotograaf gevuld fotoboek
 • Digitale fotoboeken
 • Kleurboeken
 • Luisterboeken
 • Addendums voor boeken

Op welke boeken geldt het hoge BTW tarief?

Drukwerk dat niet als boek kan worden aangemerkt valt onder het hoge BTW-tarief. Hieronder vallen bijvoorbeeld:

 • Agenda’s
 • Scheurkalenders
 • Notitieboeken
 • Schetsboeken
 • Boeken om muziek in op te schrijven
 • Lege fotoalbums
 • Schetsboeken
 • Plakboeken
 • Losse blaadjes met bladmuziek die samen tot een boek gebonden kunnen worden.

Kortom, je kunt door je intuïtie te gebruiken al vrij goed bedenken welk drukwerk voor boek aan wordt gezien. Als je toch twijfelt waar een drukwerk precies onder valt, kun je hier navraag over doen bij de belastingdienst.