BTW op verzekeringen

BTW op verzekeringen

Zit er BTW op verzekeringen? Veel mensen denken dat ze over verzekeringen BTW moeten betalen. In Nederland zijn verzekeringen echter vrij van BTW, dus het 0% BTW tarief. Toch betalen we 21% belasting over onze verzekeringspremie. Dit tarief heeft echter geen betrekking op de BTW, maar op de assurantiebelasting, een belasting voor verzekeringen. Het is dus niet zo gek dat deze verwarring ontstaat.

Aftrekbare verzekeringen voor ZZP’ers

Bepaalde verzekeringen zijn voor ZZP’ers aftrekbaar van de winst. Dit betekent dat een ZZP’er uiteindelijk minder belasting betaalt over deze verzekeringen. Om voor de belastingaftrek in aanmerking te komen moet de ZZP’er er wel voor zorgen dat de verzekeringen een zakelijk karakter hebben.

Alleen dan is de verzekering aftrekbaar. Een voorbeeld van een zakelijke verzekering die dus aftrekbaar is van de winst is de aansprakelijkheidsverzekering. Persoonlijke verzekeringen, zoals de inboedelverzekering, zijn niet aftrekbaar van de belasting.

BTW op verzekeringen

Arbeidsongeschiktheidsverzekeringen

Het is niet mogelijk om de premies voor de arbeidsongeschiktheidsverzekering van de winst af te trekken. Deze premies zijn namelijk aftrekbaar voor de inkomstenbelasting. Dat wil zeggen dat deze premies aftrekbaar zijn in Box 1, oftewel inkomsten uit werk en woning.

Het hangt van de soort verzekering af of de premie aftrekbaar is of niet en of deze al dan niet belast wordt. Over het algemeen geldt dat bij een aftrekbare premie, de uitkering niet belast is. Wanneer de premie niet aftrekbaar is, is de uitkering doorgaans wel belast.

Verder geldt dat wanneer de verzekering maandelijks uitkeert, de premies van de inkomstenbelasting mogen worden afgetrokken. Ontvangt de verzekerde echter een eenmalige uitbetaling, dan kan hier geen premie van worden afgetrokken. De eenmalige betaling hoeft dan ook niet aangegeven te worden in box 1, maar in box 3, vermogen.