BTW op eten en drinken

BTW op eten en drinken

Voedsel is een eerste levensbehoefte. Iedereen in Nederland heeft hier recht op. Om het zo toegankelijk mogelijk te maken voor iedereen, geldt voor vrijwel al het eten en drinken het lage BTW-tarief van 9%. Maar wanneer valt eten en drinken nu wel, of niet onder dit lage tarief? Dat leggen we je hieronder uit.

Laag BTW-tarief op voedingsmiddelen

btw op eten en drinken unsplash

Eet -en drinkwaren voor menselijke consumptie die aan de eisen van de Warenwetgeving voldoen, worden door de belastingdienst aangemerkt als voedingsmiddelen. Hier wordt 9% BTW over geheven. Wat onder voedingsmiddelen valt is niet altijd even voor de hand liggend. Zo valt kauwgom bijvoorbeeld ook onder voedingsmiddelen, terwijl je kauwgom niet hoort door te slikken.

Het hangt van de maatschappelijke opvattingen af wat wel en wat niet onder voedingsmiddelen kan worden verstaan. Bepaalde producten voor menselijke consumptie vallen namelijk niet onder voedingsmiddelen.

Dit geldt bijvoorbeeld voor magische paddestoelen. Omdat zij een hallucinerende werking hebben, vallen zij onder genotsmiddelen. Bij twijfel of bepaalde eet -en drinkwaren onder voedingsmiddelen zijn onder te verdelen kun je dit bij de belastingdienst navragen.

Hoog BTW tarief op alcoholhoudende dranken

Alcoholhoudende dranken vallen veelal onder het hoge BTW-tarief van 21%. Dit is vrij logisch aangezien hier ook accijnzen op worden geheven. Het zou een beetje gek zijn als deze dranken onder het lage tarief zouden vallen, maar er wel extra belasting over moest worden betaald.

Onder alcoholhoudende dranken wordt verstaan bier met meer dan 0,5% alcohol, of andere dranken met meer dan 1,5% alcohol. Is dit dus minder, dan valt de drank onder voedingsmiddelen en wordt hier maar 9% BTW op geheven.

Toetjes en snoep waar alcohol in zit, zoals bijvoorbeeld tiramisu, of bonbons, tellen eveneens niet als alcoholhoudende producten. Deze bevatten immers altijd minder dan 1,5% alcohol.