BTW op koffie

BTW op koffie

Zit er BTW op koffie en indien ja, hoeveel BTW zit er dan op dit vloeibare goud? In onderstaande artikel gaan we dieper in op de BTW op koffie.

Veel mensen werken alleen naar behoren wanneer ze een goede kop koffie drinken in de ochtend. Koffie bevordert de productiviteit van personeel en bovendien is het ook een goede manier om sociale contacten onder collega’s aan te moedigen. Dit is onder andere stimulerend voor de motivatie.

Voor ondernemers kunnen de kosten van koffie echter hoog oplopen. Gelukkig is koffie wel aftrekbaar van de belasting. Om hiervoor in aanmerking te komen, moet aan een aantal voorwaarden worden voldaan.

btw op koffie

Koffie aftrekken van de belasting

Een eerste voorwaarde waaraan moet worden voldaan om koffie af te mogen trekken van de belasting, is dat er meerdere collega’s werkzaam moeten zijn in het bedrijf. De BTW mag dan verrekend worden met de omzetbelasting onder de aftrekpost ‘ voedsel, drank, studiereizen en dergelijke’. De koffieautomaat mag ook worden afgeschreven, maar dit mag eens per jaar.

Wanneer je een eenmanszaak hebt, is het niet mogelijk de koffie af te trekken van de belasting. Althans, koffie die je zelf nuttigt niet. Als je afspraken op locatie hebt ingepland met bijvoorbeeld opdrachtgevers, mag de BTW van hun kopje koffie wel worden teruggevorderd.

Het afsluiten van een koffiecontract

Vaak maken bedrijven gebruik van koffiecontracten. Met een dergelijk contract krijgt een onderneming een koffiemachine in bruikleen. In het contract zijn de kosten voor de lease van de machine opgenomen, maar ook kosten voor onderhoud. Verder wordt binnen deze contracten eveneens periodiek koffie geleverd.

Voor het aftrekken van de BTW is het van belang dat er rekening wordt gehouden met het BTW-tarief van koffie. Koffie valt onder het lage BTW-tarief van 9%. De hierboven genoemde onderhoudsdienst valt daarentegen onder het hoge tarief van 21% (hier kan je overigens handig exclusief BTW berekenen).

Veel ondernemers vergeten dit en trekken vervolgens 21% BTW van de belasting af. Dit kan tot vervelende situaties leiden, omdat deze ondernemers de teveel teruggekregen BTW weer moeten terugbetalen aan de belastingdienst.