Exclusief BTW berekenen

Veel mensen willen graag weten wat een prijs of een bedrag exclusief BTW is. Hieronder de correcte manier om een bedrag exclusief BTW te berekenen:

Bedrag inclusief BTW naar bedrag exclusief BTW. Hierbij gaan we uit van 21% BTW.

Formule:
Bedrag inclusief btw delen door 1,21 = bedrag exclusief BTW.

Rekenvoorbeeld:
1000 euro : 1,21 = 826,44 euro

En als je dan wilt weten hoevéél BTW je wilt: 1000-826,44= 173,56