BTW op wijn, alcohol en drank

BTW op wijn, alcohol en drank

Onder welk BTW tarief valt alcohol? Daar waar ‘normaal’ eten en drinken onder het lage BTW tarief vallen, vallen de meeste alcoholhoudende dranken zoals wijn en bier vallen onder het hoge BTW-tarief van 21%.

Het hangt er echter vanaf hoeveel alcohol er in de drank zit. Als het bier betreft, geldt tot 0,5% alcohol nog het lage BTW-tarief van 9%. Zit er meer dan 0,5% alcohol in het bier, dan wordt het tarief van 21% toegepast.

Voor andere alcoholhoudende dranken ligt de grens tussen hoog en laag tarief op 1,2% alcohol.

BTW op wijn alcohol bier

Maar hoe zit het met het BTW tarief bij mixdranken?

Veel mensen mixen hun drank graag met frisdrank, of met vruchtensap. In principe wordt ook over deze gemixte drankjes het hoge BTW-tarief gerekend. Wanneer een verkoper echter aan een aantal voorwaarden voldoet, mag over het non-alcoholische deel van het mixdrankje het lage tarief worden gerekend.

De voorwaarden waar de verkoper in dat geval aan moet voldoen zijn:

  • De non-alcoholische drank moet ook los verkocht worden
  • De prijs van de mixdrank moet opgebouwd zijn uit de prijzen van de afzonderlijke dranken

BTW op consumptiemunten

Bij veel evenementenlocaties wordt gebruik gemaakt van een muntensysteem. Op een centrale plek kunnen bezoekers dan munten aanschaffen die zij bij de bar kunnen inwisselen voor snacks en drinken.

In dit geval is pas duidelijk welk tarief geldt op de muntjes, nadat deze door de klanten zijn besteed. Het is dan ook belangrijk dat de verkoper dit goed bijhoudt. Het is namelijk wel de bedoeling dat de verkoper het juiste bedrag aan BTW afdraagt.

BTW bij arrangementen inclusief alcoholische dranken

Het komt ook voor dat er alcohol wordt aangeboden als onderdeel van een keuzemenu, of tijdens een arrangement. In deze gevallen wordt doorgaans een combinatie van beide tarieven toegepast. De verkoper moet zelf de omzet splitsen in een deel waar 21% BTW en een deel waar 9% BTW voor moet worden afgedragen.

Wanneer alcohol als ingrediƫnt wordt gebruikt tijdens de bereiding van voedsel geldt wel het lage tarief.